Novi labirinti u Puli

U Hrvatskoj već postoji na stotine izgrađenih nebeskih labirinata, a oni se grade i dalje! U Puli je već izgrađeno nekoliko njih a sada slijedi izgradnja čitavog grada labirinata. Projekt je pokrenula javna ustanova Natura Histrica iz Pule, a gradnju vodi Damir Kruljac, jedan od prvih graditelja nebeskih labirinata u Hrvatskoj. Labirinti se grade od […]

U Hrvatskoj već postoji na stotine izgrađenih nebeskih labirinata, a oni se grade i dalje!

U Puli je već izgrađeno nekoliko njih a sada slijedi izgradnja čitavog grada labirinata.

Projekt je pokrenula javna ustanova Natura Histrica iz Pule, a gradnju vodi Damir Kruljac, jedan od prvih graditelja nebeskih labirinata u Hrvatskoj.

Labirinti se grade od malo krupnijeg kamenja a mjesto gradnje je park šuma Šijana, popularno izletište i šetalište na ulazu u Pulu.

U planu je izgradnja svih devet nebeskih labirinata koji će se nalaziti na dvije livade u šumi. Na prvoj livadi njih pet a na drugoj preostala četiri labirinta. Do sada su izgrađena četiri labirinta, a preostalih pet trebalo bi biti izgrađeno do travnja mjeseca ove godine.

Pored svakog labirinta bit će postavljena informativna tabla na hrvatskom i talijanskom jeziku kao i nekoliko klupica za odmor i kontemplaciju nakon hodanja.

Gradnju labirinta došli su pomoći i mladi izviđači grada Pule pa se tijekom gradnje stvorila predivna atmosfera sloge i povezanosti.

Projekt ima podršku pulskog gradonačelnika i grada Pule pa vjerujemo da će ovo biti vrlo posjećeno mjesto i vrijedan dodatak pulskoj ali i široj okolici.


Leave a Reply

Copyright: Celestial-labyrinths.org