Hrvatski Blog

Čitajte članke na hrvatskom jeziku

Poziv na globalni hod labirintima 01.05.2021.

Poziv na sudjelovanje u zajedničkom globalnom hodu labirintima.

Read more

Šumski Labirint energije

Novi labirint u Gorskom kotaru.

Read more

Labirint energije na Hvaru

Novi labirint na Hvaru!

Read more

Novi labirinti u Puli

U Hrvatskoj već postoji na stotine izgrađenih nebeskih labirinata, a oni se grade i dalje! U Puli je već izgrađeno nekoliko njih a sada slijedi izgradnja čitavog grada labirinata. Projekt je pokrenula javna ustanova Natura Histrica iz Pule, a gradnju vodi Damir Kruljac, jedan od prvih graditelja nebeskih labirinata u Hrvatskoj. Labirinti se grade od […]

Read more

Labirint Slobode na Platku

Piše: Damir Kruljac

Read more
Copyright: Celestial-labyrinths.org