Hrvatski Blog

Čitajte članke na hrvatskom jeziku

Šumski Labirint energije

Novi labirint u Gorskom kotaru.

Read more

Labirint energije na Hvaru

Novi labirint na Hvaru!

Read more

Novi labirinti u Puli

U Hrvatskoj već postoji na stotine izgrađenih nebeskih labirinata, a oni se grade i dalje! U Puli je već izgrađeno nekoliko njih a sada slijedi izgradnja čitavog grada labirinata. Projekt je pokrenula javna ustanova Natura Histrica iz Pule, a gradnju vodi Damir Kruljac, jedan od prvih graditelja nebeskih labirinata u Hrvatskoj. Labirinti se grade od […]

Read more

Labirint Slobode na Platku

Piše: Damir Kruljac

Read more

Labirinti na Činžatu – Pohorje, Slovenija

Iz Slovenije nam ponovno stižu lijepe vijesti o novim labirintima! Miha Markovič i njegovi prijatelji izgradili su četiri nebeska labirinta na Pohorju a u planu je izgradnja svih devet! Labirinti su izgrađeni na Činžatu na »Kmetiji Sožitja«, (Kod Rosande, Činžat 25). Miha kaže da su gradnju labirinata započeli u jesen 2013. godine izgradnjom labirinta Života […]

Read more
Copyright: Celestial-labyrinths.org