Labirint slobode – livada, Dražice

Piše: Damir Kruljac

Osmi po redu labirint na ovoj grobničkoj livadi u Dražicama je labirint slobode! Izgrađen je u samo nekoliko sati trudom mojih prijatelja Tatjane, Danice, Ozrena i mene. I naravno malene Lole koja je svojom dječjom razigranošću bila itekako velika potpora nama graditeljima.

I ovaj labirint je izgrađen iznenada i sasvim neplanirano. Ideja je nastala na otvaranju grada labirinata u Krmpotama kod Novog Vinodolskog gdje se Tatjana u jednom trenutku zapitala zbog čega kad nas na Grobniku još nisu izgrađeni svi labirinti 🙂 A i čitava atmosfera na otvaranju tog grada labirinata je djelovala vrlo poticajno na svih nas. Da ne spominjem same labirinte.

Okupili smo se u subotu popodne i prionuli poslu. Vađenje kamenja iz korita potoka nije bilo baš lagano pa smo se poprilično namučili. Nekima su trebali i aspirini nakon toga 🙂 Plus toga trebalo je izvađeno kamenje karijolom prevesti do mjesta na kojem smo gradili. Sve u svemu, dosta naporan fizički posao.

Imali smo i podršku Majke prirode. U jednom trenutku iznad nas su proletjela tri galeba. Te ptice su u ovim krajevima rijetke. Ja sam ih prvi put vidio iznad labirinata pa sam to shvatio kao vrlo povoljan predznak.

Pored nas su bili konji koji su svo vrijeme pasli travu. U jednom trenutku na jednog konja je sletjela lijepa crno-bijela ptičica te se tako „vozila“ jedno kratko vrijeme. 🙂

Kamen po kamen i labirint je bio završen u predvečernjim satima. Malo smo se odmorili, okrijepili i pripremili za ritualno otvaranje. Tatjana je čitala ritualni tekst a ja sam prolazio vijugavim stazama labirinta slobode. Ostali su u tišini pratili.

Labirint slobode nas je svih iznenadio svojim djelovanjem. Osjetila se neka blagost i lakoća. Za razliku od prethodnog labirinta koji smo gradili (Labirint života i smrti) gdje su iskustva bila vrlo snažna i ne baš ugodna, ovdje je bilo sasvim suprotno. Mir, lakoća i blagost je ono što smo osjetili. Na kraju i sreća. Bit će da je takva i sama sloboda. Lagana i prozračna.

Neka nam ovaj labirint svima donese slobodu u danima i vremenu koje dolazi!


Leave a Reply

Copyright: Celestial-labyrinths.org