Labirint energije na Vatrenom brdu pokraj Zadra

Novi labirint pokraj Zadra! Radi se o labirintu energije, a izgradio ga je Stipan Pastuović. Kao materijal je koristio kamen. Pored ovog labirinta energije nalaze se još i labirint moći i labirint ljubavi, a cijelo mjesto je dobilo naziv “Vatreno brdo”. Točnije, ono se nalazi iznad mjesta Ljubač. Stipan kaže kako su iskustva kod gradnje […]

Novi labirint pokraj Zadra! Radi se o labirintu energije, a izgradio ga je Stipan Pastuović.

Kao materijal je koristio kamen.

Pored ovog labirinta energije nalaze se još i labirint moći i labirint ljubavi, a cijelo mjesto je dobilo naziv “Vatreno brdo”. Točnije, ono se nalazi iznad mjesta Ljubač.

Stipan kaže kako su iskustva kod gradnje i prvog prolaska uvijek snažna. Vjerujemo mu na riječ! 🙂

Pogledajte lijepe fotografije Vatrenog brda.


Leave a Reply

Copyright: Celestial-labyrinths.org