Labirint energije na Vatrenom brdu pokraj Zadra

Novi labirint pokraj Zadra! Radi se o labirintu energije, a izgradio ga je Stipan Pastuović.

Kao materijal je koristio kamen.

Pored ovog labirinta energije nalaze se još i labirint moći i labirint ljubavi, a cijelo mjesto je dobilo naziv “Vatreno brdo”. Točnije, ono se nalazi iznad mjesta Ljubač.

Stipan kaže kako su iskustva kod gradnje i prvog prolaska uvijek snažna. Vjerujemo mu na riječ! :-)

Pogledajte lijepe fotografije Vatrenog brda.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Copyright: Celestial-labyrinths.org