Tag: savjetovanje

Sinkrolab

Riječ sinkrolab nastala je spajanjem riječi “sinkronicitet” i “labirint”. Radi se o upotrebi labirinata kao generatora sinkroniciteta. Sinkrolab tehnike koriste se kao pomoć u svakodnevom životu. Na primjer kod donošenja važnih odluka, u situacijama kada smo nesigurni i ne znamo što učiniti ili trebamo izabrati između dvije ili nekoliko opcija a ne znamo koja bi […]

Read more
Copyright: Celestial-labyrinths.org