Donate

ENG

If you live outside Croatia please contact “Dvostruka Duga” publisher if you want to make a donation.

With every donation you help raise money for building new labyrinths and maintaine those already built (Labyrinth city in Badličan). You also help run these pages.

Thank you.

HR

Donacijama pomažete izgradnju novih i održavanje postojećih labirinata (prvenstveno grada labirinata u Badličanu) kao i održavanje ovih stranica.

Podaci za donacije su sljedeći:

Udruga Umjetnost davanja, V. Nazora 56, Mihovljan

Br. žiro računa: 2392007-1100005033, poziv na broj 02 123, svrha uplate: donacija za labirinte

Hvala vam!


Copyright: Celestial-labyrinths.org